W dniu 31 października 2018 r.
godziny rektorskie od 14.00.

Komunikat Rektora z dnia 26.10.2018 r.
-----------------------------------------------------

<% info %>
Wystąpiła próba wyświetlenia rezerwacji z dnia, który już minął.
POWRÓT