-----------------------------------------------------
Dzień 18.05.2018 (piątek) został ogłoszony
dniem rektorskim.
-----------------------------------------------------

<% info %>
Wystąpiła próba wyświetlenia rezerwacji z dnia, który już minął.
POWRÓT