Oprogramowanie w salach
Oprogramowanie zainstalowane w pracowni

NAZWAWERSJAARCH.UWAGI
7zip9.3832 bitTylko na laptopach
AdaGIDE4.44.132 bitTylko na komputerach stacjonarnych
Adobe Production PremiumCS464 bitTylko na komputerach stacjonarnych
Adobe Reader10.1.1132 bitTylko na komputerach stacjonarnych
Adobe Reader11.0.032 bitTylko na laptopach
Blender2.76b64 bit
Code::Blocks16.0132 bit
DEV C++4.9.9.232 bitTylko na komputerach stacjonarnych
DjView4.932 bitTylko na komputerach stacjionarnych
GNAT Programming Studio4.2.132 bitTylko na komputerach stacjonarnych
GNU Prolog1.4.464 bit
Haskell Platform8.0.164 bit
Inkscape0.9164 bit
jdk1.8.0_10264 bit
Mathematica8.0.4.064 bit
MatlabR2015b64 bit
Mozilla Firefox55.0.332 bit
MS Office201364 bitTylko na laptopach
MS Office201064 bitTylko na komputerach stacjonarnych
MS Project201364 bit
MS Visio201364 bit
MS Visual Studio201732 bit
NetBeans8.164 bit
Notepad++7.5.132 bit
OpenOffice4.1.132 bit
Oracle VM VirtualBox4.3.2664 bitTylko na laptopach
PuTTY0.6732 bit
Python IDLE3.4.132 bitTylko na laptopach
Quest3D4.3.232 bitTylko na komputerach stacjonarnych. Wymaga klucza sprzętowego.
R3.4.164 bit
RStudio1.0.15364 bit
Statistica1264 bit
SWI-Prolog7.2.332 bit
TeX Live201332 bitTylko na laptopach
TeXworks0.4.532 bitTylko na laptopach
Windows Phone SDK8.132 bit
Wing IDE 1015.0.7-132 bitTylko na laptopach
WinRAR4.0132 bitTylko na komputerach stacjonarnych
WinSCP5.1.732 bitTylko na laptopach
WinShell3.3.2.632 bit