W związku z Zarządzeniem nr 100 Rektora UŁ
z dnia 11.03.2020 r. wszystkie zajęcia do
31.05.2020 są zawieszone.
------------------------------------------------------

<% info %>
Wystąpiła próba wyświetlenia rezerwacji z dnia, który już minął.
POWRÓT